top of page

PREDAVAČI SINERGIJA 2.1 /

prof. dr Aleksandar Todorovic.png

PROF. DR ALEKSANDAR TODOROVIĆ

A sad samo još da cementiramo, ali kako i čime?

Kratka biografija

Prof. dr Aleksandar Todorović je redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na diplomskoj, poslediplomskoj i specijalističkoj nastavi. Predaje fiksnu, mobilnu predkliničku i kliničku stomatološku preotetiku, implantologiju i kompjuterizovanu stomatologiju. Specijalista je stomatološke protetike. Magistar i doktor stomatoloških nauka Univerziteta u Beogradu.

 

Član je brojnih domaćih i internacionalnih stručnih udruženja i predsednik udruženja za kompjuterizovanu stomatologiju Srbije. Učestvovao je u preko 10 domaćih i  evropskih naučnih projekata, od kojih je jedan i vodio. Napisao je preko 20 SCI radova, a na stručnim skupovima održao preko 300 predavanja. Rukovodi brojnim kontinuiranim edukacijama.

Abstrakt

Zašto jednostavno​ ne znači uvek i dobro? 

Da li kvalitetno mora uvek biti i komplikovano?

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja saznaćete na predavanju prof. Todorovića na našem Study Clubu Sinergija 2.1 

Dusan kosanovic_edited.png

DR DUŠAN KOSANOVIĆ

Mogućnosti primene adhezivnih mostova u svakodnevnoj stomatološkoj praksi

Kratka biografija

Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, 2012. godine i iste godine započeo staž na Klinici za dečju i preventivnu stomatologiju, Univerziteta u Beogradu.

Nakon položenog državnog ispita, 2013. godine, upisuje doktorske studije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Od 2014. godine zaposlen je na Klinici za dečju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao saradnik u nastavi.

2015. godine, odobrena mu je izrada doktorske teze sa naslovom: “Stanje oralnog zdravlja dece sa posebnim potrebama koje su smeštena van institucija“

2017. godine započeo je specijalizaciju iz Dečje i preventivne stomatologije, na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Učestvovao na brojnim kongresima i edukacijama u zemlji i inostranstvu, između ostalog: EAPD main congress, Belgrade 2016; EAPD Masterclass Munich 2017; EHC dental workshop, Skopje 2019.

Autor je 3 rada u časopisima sa SCI liste, 4 rada u ne-rangiranim časopisima, i jednog stomatološkog udžbenika.

Abstrakt

Adhezivni mostovi predstavljaju minimalno invazivnu opciju u nadoknadi nedostajućih zuba. Koncept je prvi put opisan 1970-tih godina, i , od tad, i dizajn i materijali koji se koriste su se značajno promenili.

 

Razvojem novih materijala, tradicionalna metalna osnova postepeno je napuštana i zamenjena kompozitima ojačanim  vlaknima, koja mogu biti na bazi polietilena, kevlara i stakla. Prednosti kompozita ojačanih vlaknima se pre svega nalaze u očuvanju zdrave zubne supstance , jer ne postoji potreba za brušenjem, visoka estetika, i dobro prihvatanje od strane pacijenata. Takođe , ove nadoknade prenose pritisak žvakanja na susedne zube,  što redukuje  resorpciju bezubog alveolarnog grebena

dr Nikolina Jakovljevic_edited.jpg

DR NIKOLINA JAKOVLJEVIĆ

Know how - kad priroda zataji (kad lateralni sekutić utihne, anodoncija, dismorfija, mikrodoncija)

Kratka biografija

Nikolina Jakovljević, lekar stomatolog

Rođena 1980.Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završila 1999. u Beogradu

2006. Diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2007. obavila staž na Klinici za stomatologiju VMA Beograd i polozila državni ispit.

2009. edukator na naučnom skupu "Izazovi savremene stomatologije", Beograd.

2010. osnovala stomatološku ordinaciju "Zubbi" u Beogradu, izabrani privatni stomatolog za preko 2.000 pacijenata.

2014. Luven, Belgija GC Europe pohađala kurs "Najsavremenije metode minimalno invazivne stomatologije u oblasti protetike i konzervativne stomatologije"

2015. Luven, Belgija GC Europe predstavlja Srbiju, kao jedan od izabranih 35 lekara iz 25 zemalja Evrope, u programu koji se bavi direktnom razmenom znanja, iskustva i inovacija u oblasti stomatoloških materijala dizajniranih za vrhunske estetske rezultate.

Od 2011. predavač u prvoj i najvećoj školi roditeljstva u regionu na temu "Savremena stomatologija i roditeljstvo", sa održanih preko 120 predavanja o razvoju lica i vilica i mogućnistima minimalno invazivne stomatologije za decu i odrasle.

2017. započčela specijalističke studije na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Klinika za stomatološku protetiku. Trenutno na završnoj godini.

Abstrakt

Etiologija poremećaja lateralnog sekutića je izuzetno raznovrsna,od urođenih nedostataka u broju, poremećaja oblika, veličine ili površinskog sloja , do stečenih nedostataka za koje nekad bude teško proceniti kad su ,zapravo,nastali...
Ono što nas je navelo da se bavimo ovom temom je učestalost prirodnih poremećaja. Problematika terapije počinje sa uzrasnom granicom pacijenata, koja donosi ograničenja. Poremećaji su vidljivi često još u mlečnoj denticiji,ali terapija se može odložiti do početka stalne denticije.Kod nekih početna dijagnostika sačeka ulazak u pubertet, kad pacijenti ,zbog estetike najčešće, potraže pomoć.
Načinili smo ličnu dokumentaciju različitih problema uzrokovanih endogenim faktorima, fotografisali meka i čvrsta tkiva, njihove odnose i stanja pre i posle terapije. Osim ove foto dokumentacije, prikazi slučajeva će obuhvatiti različite konzervativne terapijske module sa prikazom materijala, tehnika i alata kojim su rekonstrukcije urađene,kao i dugogodišnji rezultati i finansijska pozadina istih.

PARTNERI STUDY CLUBA

og_logo_edited.png
denti logo.png
logo.png

Udruženje za estetsku stomatologiju Srbije - UESS

 

Cvijićeva 38, Belgrade

Tel. 011-27-66-992

info@uess.rs

www.uess.rs

  • UESS Facebook
  • Instagram UESS

Više informacije o tome kako čuvamo vaše lične podatke pogledajte na stranci POLITIKA PRIVATNOSTI.

bottom of page