top of page

PREDAVAČI SINERGIJA 4.0 /

maxresdefault.jpg

Markus B. Blatz

SAD

Prof. Dr med. Dent. Markus B. Blatz (DMD, PhD, PhD) je profesor restaurativne stomatologije, predsednik Odeljenja za preventivne i restorativne nauke i pomoćnik dekana za digitalne inovacije i profesionalni razvoj na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Pensilvaniji u Filadelfiji, Pensilvanija, gde je takođe osnovao Penn Dental Medicine CAD / CAM keramički centar. Dr Blatz je diplomirao na Univerzitetu Albert-Ludvigs u Freiburgu u Nemačkoj i završio je post-doktorske studije, stekao postdiplomski sertifikat iz protetike i, postao profesor na istom univerzitetu. Dr Blatz je suosnivač i bivši predsednik Međunarodne akademije za adhezivnu stomatologiju (IAAD).

Član je borda u Nemačkom društvu za protetiku i biomaterijal (DGPro) i član je više drugih profesionalnih organizacija, uključujući i European Academy of Esthetic Dentistry, American Academy of Esthetic Dentistry, American College of Prosthodontists, Academy of Osseointegration, i O.K.U. Honor Dental Society. Član je uređivačkih odbora brojnih priznatih naučnih stomatoloških časopisa i saradnik-urednik Kuintessence International i International Journal of Prostodontics, kao i koautor međunarodnog bestselera „Evolucija - savremeni protokoli za implantate prednjih zuba“. Dr. Blatz je dobitnik višestrukih nagrada za nastavu i istraživanje i objavljivao je i predavao opširno o zubnoj estetici, restaurativnim materijalima i implantologiji. Nedavno je proglašen za jednog od „100 najboljih svetskih lekara u stomatologiji“.

EVA-BERROETA-683x1024.jpg

Eva Berroeta

ŠPANIJA

Diplomirala je stomatologiju na Univerzitetu Baskija. Dr Eva Maria Berroeta je specijalista za protetiku i rehabilitaciju, stekavši zvanje magistra oralne i facijalne protetike na Univerzitetu Complutense u Madridu (1997-1999). Takođe je završila trogodišnji postdiplomski kurs na Univerzitetu Južne Kalifornije (USC) u Sjedinjenim Američkim Državama (1999-2003).  Radi kao profesor saradnik na master studijama parodontije na Univerzitetu Complutense u Madridu od 2003. godine i na master studijama iz dentalne estetike od 2009. Takođe sarađuje na master studijama parodontologije i oseointegracije na Univerzitetu Baskije. Članica je Američke akademije za restaurativnu stomatologiju (AARD). Specijalista je za protetiku, što uključuje tretmane estetske stomatologije, restaurativne stomatologije, protetike i složene oralne rehabilitacije. Takođe, učestvovala je kao predavač na brojnim kursevima i konferencijama.

Ivana-Radovic.jpeg

Ivana Radović

SRBIJA

Dr Ivana Radović radi kao vanredni profesor na klinici za dečju i preventivnu stomatologiju na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirala 2001. godine.

2005. upisala je doktorske studije Univerziteta u Sieni, Italija. Naučna oblast: Biotehnologije. Naziv programa: Stomatološki materijali i njihova klinička primena. Odbranila Master tezu 2006, 

Doktorsku disertaciju odbranila je na Univerzitetu u Sijeni 2009. godine. Dr Radović se 2007. godine specijalizovala za preventivnu i dečju stomatologiju na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usavršavala se 

na Univerzitetu u Ulmu, Nemačka, Univerzitetu u Sieni, Italija; 

na Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, Florida, SAD.

Dr Radović je objavila brojne članke uglavnom iz oblasti stomatoloških materijala u međunarodnim naučnim časopisima i održala brojna predavanja. Koautor je nekoliko udžbenika i recenzent nekoliko vodećih međunarodnih naučnih časopisa. Od 2018. godine je prodekan za istraživanje na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2019: vanredni član Akademije medicinskih nauka  Srpskog lekarskog društva

2017. nagrada Srpskog lekarskog društva za naučno-istraživački rad

2010. godišnja nagrada Udruženja stomatologa Srbije istaknutom stomatologu mlađe generacije za rezultate postignute u stomatološkoj struci i nauci.

zoran-vlahovic.jpg

Zoran Vlahović

CRNA GORA

Rođen 19.08.1971. u Prištini

1997. diplomirao na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Prištini

2000 - 2006. godine - stomatolog u Vazduhoplovnoj vojnoj bazi na aerodromu Podgorica 

2006 - 2010. god. - saradnik u nastavi - Stomatološki odsek Medicinskog fak. Priština u Kosovskoj Mitrovici.

2007 - 2010. god. - specijalizacija iz Oralne hirurgije - Vojnomedicinska Akademija Beograd 

2010 - 2013. god. - asistent na predmetima Oralna hirurgija i Anestezija u stomatologiji 

Stomatološki odsek Medicinskog fak. Priština u Kos. Mitrovici

2013. doktorska disertacija iz oblasti flapless implantologije

2013 - 2018.  docent na Katedri za stomatologiju Medicinskog fakulteta Priština u  Kos. Mitrovici na predmetima Oralna Hirurgija, Implantologija

2018 - vanredni profesor na Katedri za stomatologiju Medicinskog fakulteta Priština u  Kos. Mitrovici na predmetima Oralna Hirurgija, Implantologija

2008 -  oralnohirurška i implantološka praksa - “V dental centar” u Podgorici

Autor i koautor više od 40 naučnih radova i predavač na više od 30 naučnih skupova u regionu i inostranstvu

Autor “Praktikuma iz oralne implantologije”. Predavač kompanije Planmeca za oblast stomatološke radiologije

4271_pp.jpg

Zoran Kovač

HRVATSKA

Zoran Kovač rođen je 06. lipnja 1972. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1996. godine. Tijekom studija radio je kao demonstrator na Katedri za stomatološku protetiku. Državni ispit položio je 1997. godine. Od 02. lipnja 1997. zaposlen je na Studiju stomatologije Medicinskog fakulteta u Rijeci, na Katedri za stomatološku protetiku. Poslijediplomski studij upisao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1996. godine. U srpnju 2001. obranio je magistarski rad,  a

doktorsku disertaciju u ožujku 2006. godine. Specijalizaciju iz stomatološke protetike završio je 2004. godine. U prosincu 2007. izabran je u zvanje docent, a 2013. u zvanje izvaredni profesor. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Voditelj je kolegija Pretklinička fiksna protetika te aktivno sudjeluje u nastavi kolegija Stomatološka protetika, Dentalna implantologija, Stomatološki materijali, Stomatološka propedeutika, te Higijena na Studiju stomatologije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Autor je i koautor više od 50 znanstvenih, stručnih i preglednih radova, od čega je 19 objavljeno u časopisima koji su indeksirani u Current Contents, 27 radova je prezentirao na inozemnim i domaćim skupovima od čega je 3 sažetaka  kongresnih radova objavljeno u časopisima koji su indeksirani u Current Contentsu. Aktivno je sudjelovao na međunarodnim i domaćim kongresima.

Voditelj je Kliničke jedinice za Stomatološku protetiku Klinike za Stomatologiju KBC-a Rijeka. Član je Hrvatske Stomatološke komore, Hrvatskog protetskog društva, European Prosthodontic Association, International Association for Dental Research-Neuroscience group, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, ITI International Team for Implantology .

jovan cabunac.jpg

Jovan Cabunac

SRBIJA

Dr Jovan Cabunac je diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, gde završava specijalizaciju iz stomatološke protetike. Nakon toga odlazi na akademsku specijalizaciju iz oblasti implantologije koju završava 2009.godine na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.

Predavač je i instruktor na radionicama i „hands-on“ kursevima iz oblasti lasera u stomatologiji i restaurativne estetske stomatologije (kompozitne fasete – veniri).

Klinička interesovanja dr spec. Jovan Cabunac je usmerio na estetsku stomatologiju, odnosno vinire, restaurativne materijale, protetsku rehabilitaciju pacijenata, kao i implantologiju. Trenutno je u završnoj fazi doktorskih studija iz oblasti restaurativne estetske stomatologije.

Darko%20Mehun%20copy_edited.jpg

Darko Mehun

HRVATSKA

Srednjoškolsko obrazovanje završio 1981,  ZOC Zagreb stekavši zvanje dentalni tehničar. Desetak godina radio u Domu Zdravlja Varaždin. Od 1992 vodi Privatni dentalni laboratorij i intenzivno pohađa tečajeve iz raznih područja dentalne tehnike, uglavnom u Njemačkoj a od 1996 – 1999. polaznik je Degussa dental akademije u Beču. 1999.g. potpisuje ugovor kao demonstrator za Degussa dental certificiran za područje primjene legura, dentalne keramičke materijale, kombi tehniku i bezmetalne sustave.

Od 2004. aktivno sudjeluje u razvoju novih keramičkih, ZrO2 materijala i CAD programa tvrtke DeguDent. Istovremeno uz pokretanje Mehun d.o.o. dentalnog laboratorija osniva Dental Consulting, tvrtku koja se bavi pružanjem intelektualnih usluga u dentalu, organizacijom seminara, kongresa i sajmova. Od 2010. g. pojavljuje se  kao predavač na međunarodnim kongresima i demonstrator na radnim tečajevima i dentalnim izložbama od Njemačke, Italije preko CEE regije do Bliskog Istoka i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Proteklih desetak godina je KOL DentsplySirona za područje 25 zemalja Srednje i Jugoistočne Europe.

Autor je nekoliko stručnih članaka iz područja dentalne keramike i bezmetalnih dentalnih sustava objavljenih u dentalnim časopisima 17 zemalja.

igor.jpg

Igor Ristić

SRBIJA

Privatnu stomatološku praksu dr Igor Ristić počinje 1999. godine u porodičnom objektu u Cvijićevoj ulici u Beogradu, sa ciljem da svojim pacijentima pruži stomatološki tretman po najvišim svetskim standardima. Okuplja stručni tim lekara različitih specijalnosti, asistenata i zubnih tehničara, koji se konstantno širi. Praksa tokom godina izrasta u Centar Za Dentalnu Estetiku i Implantologiju, mesto u kome se pored rada sa pacijentima odvijaju i aktivnosti kroz edukaciju, kurseve i stručne radionice.Paralelno sa kliničkim radom od 2003. godine dr Igor Ristić aktivno učestvuje kao predavač po pozivu na kongresima i simpozijumima na temu estetske stomatologije i implantologije na internacionalnom nivou. Kroz tu aktivnost i saradnju sa vodećim stomatolozima širom sveta 2009. godine biva nominovan za članstvo u IADFE (International Academy of Dental-Facial Esthetics). Aktivan je član ESCD od 2005. godine i član borda zadužen za edukaciju (European Society of Estehtic dentistry) od 2010. godine.Uz predavanja po pozivu aktivno održava kurseve u okviru dentalne estetike i implantologije. Objavio je radove u vodećim stručnim časopisima (Dental Tribune, Cosmetic Dentistry Interantional…). Član je konsultantskih timova vodećih svetskih dentalnih kompanija Heraeus, NobelBiocare, Ivoclar, Bredent, Kavo.

bulic (1).JPG

Saša Bulić

SRBIJA

Saša Bulić rođen je u Beogradu 1968. godine. Nakon završene zubotehničke škole započinje rad u privatnoj praksi u zubotehničkoj laboratoriji Bildi. 1995.godine započinje samostalni rad.

Tokom karijere učestvuje na brojnim edukacijama i radionicama u zemlji i inostranstvu.

2013. godine započinje svoje školovanje u Bredent Akademiji u Sendenu; Nemačka i postaje zvanični demonstrator.

2017. godine uspešno završava svoje školovanje na Bredent Akademiji i dobija zvanje certifikovani internacionalni trener.

2019. godine predaje na European prosthetic roadshow u osam evropskih gradova. Između ostalog bavi se edukacijom i obukom kolega širom sveta.

Jedan je od četri osnivača prestižnog Udruženja za estetsku stomatologiju Srbije.

Sferu interesovanja bazira na novim digitalnim tehnologijama, materijalima kao što su press keramika, cirkonija, Peek, kompoziti i njihova klinička primena.

Osnivač je i vlasnik “Zubne laboratorije Bulić”, koja ima zvanje Bredent master laboratory, sertifikovani trening centar za Exocad , Medit I DWS 3Dprint, MIS certified dental lab , ICX templant certified laboratory.

Photo N.N..jpg

Nenad Nedeljković

SRBIJA

Vanredni profesor na predmetu Ortopedija vilica, upravnik klinike za Ortopediju vilica, Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Angažovan je u organizaciji i izvođenju nastave na integrisanim osnovnim studijama stomatologije i izbornim predmetima, specijalističkim studijama i strukovnim studijama na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Na osnovu ugovora o delu, angažovan u organizaciji i izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Ortopedija vilica i Prehiruška ortodontska terapija, na Studijskom programu Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Republika Srpska od 2013 - 2020 godine.

Naučna aktivnost: objavio je ukupno 30 radova u naučnim časopisima (21 na SCI listi). Saopštio je na stručnim skupovima preko 90 radova. Održao je 34 predavanja po pozivu. Mentor 11 studentskih naučnoistraživačkih radova i 4 doktorske disertacije. Učesnik dva naučna projekta. Član je u nekoliko domaćih i stranih stručnih i naučnih organizacija.

Napisao 1 udžbenik, 2 monografije. Obavio je 4 stručna usavršavanja – studijska boravka u inostranstvu i pohadjao preko 60 stručnih kurseva u zemlji i inostranstvu. Rukovodilac akreditovanog stručnog kursa: Ortodontska terapija bazirana na skeletnom uporištu. 

Uža polja stručnog i naučnog interesovanja: savremena terapija ortodontskih nepravilnosti II klase, fiksni funkcionalni ortodontski aparati, prehirurška ortodontska terapija, ortodontski mini implanti, procena starosti. 

Kyle Stanley.jpg

Kyle Stanley

SAD

Dr Kyle Stanley, koga je Američka akademija za estetsku stomatologiju imenovala za „The Next Generation Cosmetic Dentistry“,  a Seattle Study Club svrstao u „Top 10 mladih edukatora u stomatologiji“, diplomirao je na USC a zatim nastavio da se usavršava u Brazilu, u oblasti zubni implantata. On je istraživač koji je svoje radove objavljivao u nekim od najboljih stomatoloških časopisa o temama koje se odnose na estetiku, implantate i plastičnu hirurgiju. Sa svojom kompanijom Pearl menja način na koji se leče pacijenti uz pomoć veštačke inteligencije i lider je na ovom polju. Dr. Stanley je najistaknutiji zagovornik mentalnog zdravlja u stomatologiji i kroz svoju zajednicu Light Side pomogao je brojnim stomatolozima da smanje stres i anksioznost. Vodi privatnu ordinaciju na Beverli Hills-u, gde se fokusira na hiruršku implantaciju i protetiku.

SPONZORI

mis_transparent.png
oralb.png
3M_edited.png
Dentsply_sirona_logo.svg.png
Medical%20Queen_edited.png
Screen%20Shot%202021-05-10%20at%203.12_e

PARTNERI

denty%20gold_edited.png
Demeas-logo-horizontal-color.png
bicon_edited.png

MEDIA PARTNER

Screen%20Shot%202021-05-12%20at%2011.27_
logo.png

Udruženje za estetsku stomatologiju Srbije - UESS

 

Cvijićeva 38, Belgrade

Tel. 011-27-66-992

info@uess.rs

www.uess.rs

  • UESS Facebook
  • Instagram UESS

Više informacije o tome kako čuvamo vaše lične podatke pogledajte na stranci POLITIKA PRIVATNOSTI.

bottom of page