top of page

PREDAVAČI SINERGIJA 2.2 /

dejan lisjak.png

Kratka biografija

PRIM. DR DEJAN LISJAK

Dentalna (R)evolucija

Abstrakt

Rodjen 07.11.1970. godine u Beogradu, 

Diplomirao je 25.03.1996. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a stručno zvanje specijaliste iz oblasti STOMATOLOŠKA PROTETIKA stiče 25.06.2001. godine, takodje na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Vlasnik je stomatološke prakse CEREC CENTAR u Beogradu od 2000. godine. Poseban akcenat u razvoju prakse stavlja na primeni savremenih dijagnostičkih i terapeutskih stomatoloških procedura i doprinosi razvoju kompjuterizovane stomatologije u regionu. Polaznik brojnih kurseva u inostranstvu kod vodećih doktora i predavača vezanih za ovu oblast. 

Jedan je od osnivača Udruženja za kompjuterizovanu stomatologiju, osnovanog u Beogradu 2010. godine. Stručno zvanje Primarijusa dobija u junu 2010. godine kao najmlađi lekar sa ovim zvanjem u toj deceniji. 2019. godine postaje Sironin opinion leader i njihov globalni predavač.

Autor i koautor je mnogobrojnih naučnih radova publikovanih u domaćim i stranim stručnim časopisima. Drži predavanja po pozivu na kongresima i stručnim skupovima, kao i kurseve iz oblasti medernih stomatoloških tehnologija, s posebnim osvrtom na CAI-CAD-CAM sisteme.

bernard jankovic.jpg

PROF. DR BERNARD JANKOVIĆ

Mašinska endodoncija - brza, učinkovita, jednostavna

Kratka biografija

Prof.dr.sc.Bernard Janković je upisao Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu u školskoj 1990/91. godini, a diplomirao je 14. svibnja 1996. godine. Od 3. ožujka 1997. godine radi u Zavodu za endodonciju i restaurativnu dentalnu medicinu. Magistarski rad pod naslovom "Rasprostranjenost karijesa u ratom zahvaćenim područjima Srednje Bosne" obranio je 28.12.2000. 2002. godine je promoviran u zvanje Znanstveni asistent pri Zavodu za dentalnu patologiju. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Oralni status kod osoba starije životne dobi ovisno o zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim čimbenicima” obranio je 4.listopada 2004. godine. Iste godine postaje specijalist dentalne patologije i endodoncije. Godine 2005. postaje Znanstveni suradnik, 2008. godine postaje docent, 25.5.2011. godine postaje Viši znanstveni suradnika a 18.3.2013. godine postaje izvanredni profesor pri Zavodu za endodonciju i restaurativnu  Stomatologiju, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivno sudjeluje na brojnim znanstvenim i stručnim kongresima u zemlji i inozemstvu.  Voditelj je predmeta poslijediplomske nastave „Minimalno invazivna dentalna medicina“. U školskoj godini 2009/2010 voditelj je Katedre za endodonciju i restaurativnu dentalnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Splitu. Voditelj je i Katedre za endodonciju Studija za stomatologiju medicinskog fakulteta u Mostaru.

Od 2015. godine je ovlašteni predavač kompanije Dentsply Sirona za Wave One Gold sustav instrumentcije korijenskih kanala.

Autor je i suautor 20 preglednih i stručnih radova. Sudjelovao je u više domaćih i stranih kongresa. Član je Hrvatske Stomatološke komore, Hrvatskog endodontskog društva te International Association for Dental Research (IADR). 

Abstrakt

Endodontski zahvat je jedan od najzahtijevnijih postupaka u dentalnoj medicini, a postoje brojni čimbenici koji mogu utjecati na ishod terapije. U predavanju će biti govora koji su to čimbenici i kako spriječiti neuspjehe terapije koje ti čimbenici mogu uzrokovati. Također će biti govora o suvremenim, strojnim tehnikama instrumentacije korijenskih kanala, koji endodontsko liječenje pretvaraju u brz i siguran zahvat.

Pavle Picek .jpg

DR SC. PAVLE PICEK

Estetika i funkcija - kompletno digitalni protokol

Kratka biografija

Pavle Picek rođen je u Zagrebu 1979 g. Diplomirao je 2004. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2012. doktorirao i 2017. specijalizirao iz područja stomatološke protetike.

Osnovao je 2012. Dental centar Picek d.o.o. gdje je i danas zaposlen.  

Autor je mnogih  znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i stranim časopisima.

Područje rada su mu stomatološka protetika i implantologija. 

Certificirani je član ESCD (European society of cosmetic dentistry)  i KOL za Dentsply Sironu.

Abstrakt

Trošenje zuba uzrokuje gubitak vertikalne dimenzije u mnogih pacijenata. Zahvaljući razvoju digitalnih tehnologija u stomatologiji, danas je moguće rješavati kompleksne estetske i funkcijske rehabilitacije a pritom izbjeći analogni protokol i otiskivanje. Ovaj klinički slučaj u potpunosti je napravljen slijedeći kompletan digitalni protokol : intraolarno skeniranje , digitalno navoštavanje , određivanje međučeljusnih odnosa te izrada privremenih i trajnih protetskih nadomjestaka. Perfektan estetski i funkcijski ishod terapije rezultat je savršene sinergije dentalnog tehničara i doktora dentalne medicine.

Darko Mehun.jpg

DT DARKO MEHUN

Estetika i funkcija - kompletno digitalni protokol

Kratka biografija

Dentalnom se tehnikom bavi od 1981. godine, a 11 godina kasnije postaje samostalni vlasnik dentalnog laboratorija. U devedesetima se intenzivno školuje u raznim područjima dentalne tehnike te 1998. potpisuje svoj prvi ugovor s tvrtkom Degussa dental temeljem kojeg postaje demonstrator za proizvode te tvrtke od legura, svih vrsta keramike do umjetnih smola. Suradnju 2003.g. nastavlja sa tvrtkom DeguDent, a od 2013. je i OPL za kompletan proizvodni program Dentsply s naglaskom na CAD CAM tehnologiju i tehnički savjetnik za područje CEE. Aktivno se služi s više stranih jezika te kao predavač učestvuje na kongresima i workshopovima diljem Europe. Svoje iskustvo i znanje stečeno kroz rad i školovanje dijeli s kolegama i pomaže u razvoju i podizanju kvalitete rada struke općenito.

Abstrakt

Trošenje zuba uzrokuje gubitak vertikalne dimenzije u mnogih pacijenata. Zahvaljući razvoju digitalnih tehnologija u stomatologiji, danas je moguće rješavati kompleksne estetske i funkcijske rehabilitacije a pritom izbjeći analogni protokol i otiskivanje. Ovaj klinički slučaj u potpunosti je napravljen slijedeći kompletan digitalni protokol : intraolarno skeniranje , digitalno navoštavanje , određivanje međučeljusnih odnosa te izrada privremenih i trajnih protetskih nadomjestaka. Perfektan estetski i funkcijski ishod terapije rezultat je savršene sinergije dentalnog tehničara i doktora dentalne medicine.

josko viskic.jpg

DOC. DR SC. JOŠKO VISKIĆ

Društvene mreže u dentalnoj medicini

Kratka biografija

Joško Viskić rođen je 1984. u Splitu gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2003. godine gdje i diplomira 2008. godine kao najbolji student u generaciji. Dobitnik je 5 Dekanovih nagrada i Rektove nagrade.

Znanstveni novak i asistent u Zavodu za stomatološku protetiku postaje 2009. godine. Doktorski studij upisuje 2009., a specijalističko obrazovanje iz stomatološke protetike 2013. godine. Doktorsku disertaciju obranio je u ožujku 2015. godine. Autor je niza znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Specijalistički staž odradio je u Kliničkom odjelu za stomatološku protetiku KBC-a Zagreb i specijalistički ispit položio 2016. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docenta na Zavodu za fiksnu protetiku izabran je 2017. godine.

Aktivno je sudjelovao u brojnim međunarodnim i domaćim skupovima i tečajevima, te kao predavač sudjeluje u nizu tečajeva trajne edukacije Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Od 2018. godine do danas obnaša dužnost predsjednik Hrvatskog društva za estetsku dentalnu medicinu (HDEDM). Član je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, Europskog društva za stomatološku protetiku (EPA), Međunarodnog društva za istraživanja u dentalnoj medicini (IADR) i Društva za boju i izgled u dentalnoj medicini (SCAD).

Aktivno radi u privatnoj praksi Viga Dental Centar u Samoboru, Hrvatska gdje se bavi protetikom, estetskom dentalnom medicinom i implantologijom.

Abstrakt

Društvene mreže ili “Web 2.0” promijenile su način na koji doživljavamo današnji svijet. Komunikacija, razmjena znanja, marketinške aktivnosti, ali i mogući etički problemi ulaze u nove, neistražene vode. Dentalna medicina pratila je promjene na globalnoj razini i kao profesija značajno profitirala dolaskom tih inovacija. Doktor dentalne medicine sada ima mogućnost lako stupiti u kontakt i komunicirati sa svojim kolegama širom svijeta, koristiti mogućnosti ciljanih marketinških aktivnosti prema potencijalnim, novim pacijentima te dijeliti znanje i savjete s onima koji su već bili u ordinaciji. Društvene mreže stvorile su i plodno tloza  nove etičke i pravne problema koji se mogu pojaviti u interakciji s nadređenima, kolegama i pacijentima. Kako je naš digitalni otisak gotovo nemoguće kontrolirati ni izbrisati, treba mudro i oprezno kročiti kroz izvanredan potencijal koji nam nude nove tehnologije. Na ovom predavanju biti će predstavljene prednosti i nedostaci društvenih mreža u dentalnoj medicini. Raspraviti će se optimalnim načinima promocije vlastitih dostignuća, uspjeha stomatološke prakse ili organizacije. Također biti će objašnjeno kako i gdje pronaći kvalitetne informacije te prikazani primjeri uspješne interakcije na društvenim mrežama. Na kraju razgovarat će se o profesionalizmu i etičkim standardima ponašanja na društvenim mrežama te dati pregled smjernica vodećih svjetskih profesionalnih udruženja i organizacija. “Dentalna medicina 2.0“ je stvarnost i naš je zadatak da budemo spremni.

PARTNER STUDY CLUBA

Dentsply_sirona_logo.svg.png
logo_final_en.png

Serbian Society of Esthetic Dentistry

 

Cvijićeva 38, Belgrade

Tel. 011-27-66-992

info@uess.rs

www.uess.rs

  • UESS Facebook
  • Instagram UESS

See our PRIVACY POLICY page for more information on how we store your personal information.

bottom of page